Κάθε προϊόν έχει να διηγηθεί μια ιστορία, με αρχή, μέση και τέλος.

Μια “ιστορία” που πρέπει να είναι: ελκυστική, ευρηματική, πρωτότυπη, ανατρεπτική. Στο χώρο του Marketing αυτή η “ιστορία” γράφεται από τους ειδικούς του Branding & Design. Οι υπηρεσίες τους είναι το κλειδί της επιτυχίας κάθε προϊόντος!

Οι υπηρεσίες που υποστηρίζει η BrandHouse, είναι:

 • Έρευνα Αγοράς
 • Στρατηγική Μάρκας
 • Ανάπτυξη Προϊόντος
 • Ταυτότητα Προϊόντος (Ονοματολογία, Λογοτύπηση, Έντυπη & Ψηφιακή Παρουσία)
 • Σχεδιασμός Συσκευασίας
 • Εταιρική Ταυτότητα (Ονοματολογία, Λογοτύπηση, Σχεδιασμός Έντυπης και Ψηφιακής Εταιρικής Επικοινωνίας)
 • Environmental Branding
 • Στρατηγική & Σχεδιασμός Ψηφιακής Παρουσίας
 • Σχεδιασμός Οπτικής Επικοινωνίας ATL & BTL
 • Προωθητικές Ενέργειες
Brands narrate a story that has a beginning, a middle and an end. 

A “story” that needs to be attractive, innovative, original and subversive. In Marketing this “story” is written by the proffesionals of Branding and Design. Their expertise is the key to success for each and every brand.

The BrandHouse offers the following services:

 • Market Research
 • Brand Strategy
 • Product Development
 • Brand Identity (Naming, Logos, Digital and Print Communication)
 • Packaging Design
 • Corporate Identity (Naming, Logos, Digital and Print Communication)
 • Environmental Branding
 • Strategic Planning and Implementation of Digital Presence
 • Visual Communication Design ATL & BTL
 • Promotional Activities

Visit Our Portfolio

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!