Τις πιο ωραίες ιστορίες τις γράφουν οι παρέες.

Στην BrandHouse πιστεύουμε ότι το κλειδί για κάθε ουσιαστική, δημιουργική διαδικασία βρίσκεται στη σύνθεση και στη συλλογικότητα.

Με βασικό πυρήνα το Marketing Expertise και το Concept Creation, δημιουργούμε κάθε φορά μια νέα ομάδα έμπειρων επαγγελματιών, ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές προδιαγραφές του έργου που αναλαμβάνουμε!

Η επιλογή γίνεται από ένα πλήθος διαφορετικών ειδικοτήτων:

 • Art Directors
 • Graphic Designers
 • Illustrators
 • Industrial Designers
 • Digital Artists
 • Internet Specialists
 • Αρχιτέκτονες
 • Διακοσμητές
 • Φωτογράφοι
 • Τυπογράφοι
 • Σκηνοθέτες
 • Μουσικοί

The most remarkable stories are written by groups of friends.

We at the BrandHouse believe that the key to success for every creative process lies within teamwork and collective effort.
The core of our organization are our partners in Marketing Expertise and Concept Creation and according to the nature, needs and financial specifications of each project we source an extensive team of professionals that assist our core team.

Our extensive team consists of the following professionals:

 

 • Art Directors
 • Graphic Designers
 • Illustrators
 • Industrial Designers
 • Digital Artists
 • Internet Specialists
 • Architects
 • Decorators
 • Photographers
 • Print Experts
 • Film Directors
 • Mucisians

Visit Our Portfolio

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!