Μια ιστορία, σε πολλές συνέχειες!

Για την BrandHouse, η «ιστορία» ενός προϊόντος, δεν τελειώνει μόλις ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του! Αντίθετα, μόλις τότε αρχίζει. Οι πωλήσεις του μας αφορούν όσο και τον ίδιο τον επιχειρηματία, γι’ αυτό είμαστε δίπλα του για να:

  • Υποστηρίξουμε δημιουργικά κάθε επίσημη συμμετοχή του σε διαγωνισμούς, εκθέσεις, κλαδικές παρουσιάσεις, ημερίδες.
  • Προτείνουμε νέους τρόπους προώθησής του στα σημεία πώλησης και στα κοινωνικά ψηφιακά Μέσα.
  • Ενισχύσουμε κάθε σημαντική ενέργεια που απευθύνεται σε νέα κανάλια διανομής, σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες στον τομέα του Export Management.

Για την BrandHouse η επιτυχημένη πορεία κάθε προϊόντος είναι το κλειδί και της δικής της επιτυχίας!

One story but with many chapters!

Αt the BrandHouse, a product’s «story» doesn’t end when its design is completed. On the contrary, that’s when it begins. BrandHouse, considers product sales as important as the enterpreneur does. This is why the company is always there to:

  • Assist at every formal participation of client’s products in trade shows, contests, launches or presentations by helping create the best promotional strategy.
  • Propose new ideas on how to most effectively promote  products at sales points and by designing successful social media campaigns
  • Reinforce and support every important action that pertains to new distribution channels in collaboration with experienced partners in the field of Export Management.

The key to BrandHouse’s success is the success of its clients!


Visit Our Portfolio

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!